close
تبلیغات در اینترنت
عملکرد و اقدامات دهیاری نظرآقا از شهریور ماه 91 الی 92 ( به مناسبت هفت

عملکرد و اقدامات دهیاری نظرآقا از شهریور ماه 91 الی 92 ( به مناسبت هفت

نظرآقا

پیغام مدیر
از این که سایت ما را به عنوان سایت مورد نیاز خود انتخاب کرده اید متشکریم.

عملکرد و اقدامات دهیاری نظرآقا از شهریور ماه 91 الی 92 ( به مناسبت هفته دولت )

اخبار روستای نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

عملکرد و اقدامات دهیاری نظرآقا از شهریور ماه 91 الی 92 ( به مناسبت هفته دولت )

دهیاری نظرآقا

با توجه به کمبود شدید

اعتبارات لیکن باهمت و تلاش شبانه

روزی وهمکاری بسیار ارزشمند اهالی محترم ،اعضای محترم

 به ادامه مطلب بروید

 

بنام خداوند زیباییها


ضمن عرض ادب،احترام وگرامیداشت هفته دولت به استحضار اهالی محترم نظرآقا(مرکزدهستان زیراه)میرساند:
ذیلاًمجموعه دستاوردها،عملکردواقدامات دهیاری نظرآقاازشهریور1391الی شهریور1392 به مناسبت هفته دولت به استحضار شمامیرسد.باتوجه به کمبودشدیداعتبارات لیکن باهمت وتلاش شبانه روزی وهمکاری بسیارارزشمنداهالی محترم ،اعضای محترم شورای اسلامی ومساعدت بسیارعالی مسئولین محترم درسطح ملی و استانی موجب گردیدتابزرگترین افتخارماکه همان ارائه خدمت چندساله به اهالی وجلب رضایتمندی عمومی است حاصل آید.باسپاس وتشکروافرازاهالی محترم نظرآقا،اعضای محترم شورای اسلامی وتمامی مسئولین عزیزی که مارایاری دادند.اجرکم عندالله: 


1- همکاری،همیاری ،مساعدت های لازم وپیگیری امورات ودرخواست های اهالی شهیدپرورنظرآقا (مرکزدهستان زیراه)و شورای اسلامی وتلاش وکوشش شبانه روزی درجهت جلب رضایتمندی آنان .
2- مکاتبه وپیگیری های مکرردرجهت اخذیک دستگاه خودرو ایسوزو کمپرسی دار برای دهیاری از استانداری محترم بوشهر (دفترامورروستایی)، کسب مجوزوموافقت مربوطه وانجام مأموریت اداری به شهرستان قزوین، تحویل وحمل این خودروبه روستاوبکارگیری آن درجهت درآمدزایی وخدمات رسانی به اهالی سطح بخش خصوصاً اهالی شریف نظرآقا. (باتشکرفراوان ازهمکاری مدیرکل وکارشناسان محترم دفترامورروستایی)
3- خاکبرداری، شن ریزی وتسطیح چندین کوچه ومعبرتازه تأسیس درسطح روستا.
4- طراحی،ساخت ونصب تابلو گلزارشهداءوآرامستان بهشت خاتون نظرآقا وتابلوورودی روستا .
5- نصب تعداد سه دستگاه چراغ چشمک زن راهنمایی ورانندگی سه خانه ای درورودی بلوارهای موجوددرروستا (بلوارمعلم) وتعمیرچراغ های چشمک زن موجوددرمیدانهای روستا(میدان ابوالفضل(ع)- میدان دهیاری- میدان امام حسین(ع))درراستای عمل به تعهدات راهورمحله ، افزایش ایمنی عبورومرور،جلب رضایت عابرین ورانندگان واهالی باتوجه به ترافیک موجودوشلوغی مسیروجاده نظرآقا همچنین نصب تعدادزیادی تابلوهای هشداردهنده ی جاده ای ونصب شب نمای چشم گربه ای درورودی های جنوبی وشمالی روستادرطرح های مختلف جهت ایمنی این ورودیها.
6- باتوجه به رهابودن احشام ولگردوتجمع آنهادرزمین روبروی مسجدولی عصر(عج)وحسینیه ابوالفضل (ع) نظرآقا وابرازناراحتی ونارضایتی شدیداهالی ازاین موضوع همچنین ایجادآلودگی محیط وصدمه به مبلمان وچهره روستاودرپاسخ به درخواست اهالی، باجلب رضایت مالک، اخذمجوز شورای اسلامی وباهمکاری اعضای هیئت مذهبی اباصالح المهدی (عج)اقدام به دیوارکشی ومحصور نمودن زمین فوق الذکرنموده که این امرموجب عدم تجمع احشام ونهایتاً جلب رضایتمندی عمومی گردید.
7- پیگیری مکرر،مکاتبات متعددومراجعه حضوری نزدمسئولین محترم درسطح استان ودرخواست تعریض جاده نظرآقا-برازجان باتوجه به ترافیک موجودکه الحمدالله به تصویب نهایی رسیده وامیدواریم به زودی باتخصیص اعتبارلازم شاهدشروع به کاراین پروژه مهم وحیاتی باشیم.
8- پیگیری مکرردرجهت اجرای طرح هادی وتعریض خیابان وایجادبلوار درشمال روستا به طول 300متر– جابجایی شبکه آب ، برق ومخابرات موجود – نصب سنگ جدول ، شن ریزی ،تسطیح وانجام واجرای قیرپاشی وآسفالت طرح فوق .
9- پیگیری مکررواجرای پروژه دیوارکشی ومحصورنمودن زمین فوتبال نظرآقا.
10-شرکت درالمپیادعلمی دهیاران برترکشوردراستان البرز (شهرکرج).
11- شرکت درنمایشگاه دستاوردهای شهرداریهاودهیاریها ومدیریت شهری وروستایی کشوردرتهران ازجانب دفترامورروستایی استانداری بوشهرکه دراین نمایشگاه علاوه برعرضه دستاوردهاوعملکرد دهیاریهای برتردرقالب کتاب و CD اکثرمحصولات خرمایی نظیرانواع حلوا،رنگینک، خرماارده،شیره خرماو..... درجهت استفاده بازدیدکنندگان خصوصاً مسئولین وتبلغ خرمای منطقه ازسوی دهیاری نظرآقاعرضه گردیدکه به شدت مورداستقبال قرارگرفت.(خصوصاً ازجانب وزیرمحترم کشور)
12- مشارکت،همکاری ومساعدت دربرگزاری تمامی مراسمهای ملی ومذهبی خصوصاً یادواره شهدای نظرآقا- مراسم سوگواری ایام محرم – برگزاری مراسم تعزیه و.... جشنهای ملی ومذهبی درسطح روستا وبرگزاری ایستگاه های صلواتی وراهپیماییها.
13- شرکت درجلسات متشکله درسطح استان،شهرستان وبخش وپیگیری مستمرامورات دهیاری وروستا.
14- باتوجه به بارندگی شدیدآذرماه سال 91 وبروزحوادث وخسارات متعددبه بخش های مختلف خصوصاً منازل اهالی،معابر،زمینها ونخیلات ،جاده های بین مزارع ،پلها وجاده نظرآقابرازجان،باتمام امکانات وتوان موجوددرجهت خدمت رسانی به اهالی واعلام وانعکاس خسارات وارده به ادارات مربوطه اقدام گردید.بااهدای چندین سرویس شن ومخلوط به اهالی ،معابرخسارت دیده شانه خاکی جاده نظراقابرازجان ترمیم ورفع عیب گردید.
15- باتوجه به قدمت ساختمان مرکزبهداشتی درمانی نظرآقاکه حدود9000 نفرازجمعیت دهستان زیراه راتحت پوشش داردونیازبه احداث ساختمان جدیدمراتب بصورت مکررپیگیری گردیدکه الحمدالله باعنایت مسئولین محترم درسال91 کلنگ احداث ساختمان زده شدوامیداست درروزهای آینده شاهدشروع به کاراین پروژه مهم بهداشتی درمانی باشیم.
16- پیگیری مستمرچندساله ومکاتبات متعددبامسئولین محترم سطح ملی،استانی و....درخصوص بتنی شدن جدول درجه 2 اصلی روستا(جدول عمویی)که الحمدالله باهمت مسئولین محترم اداره امورآب استان این پروژه مهم وحیاتی درسال گذشته به تصویب رسیدوهم اکنون درحال اجرایی شدن میباشد.با سپاس ازهمکاری تمامی مسئولین درتحقق این خواسته عمومی.
17- پیگیری مستمردرجهت تصویب واجرای پروژه جابجایی شبکه برق فشارمتوسط جنب بلوارمعلم درشمال روستاوخروج آن ازاملاک اهالی(جنب دبیرستان دکترحسابی).
18-باتوجه به نیازومساعدت خیرین روستادرامرخریدیکدستگاه سردخانه لذاهمکاری ویژه ومستمری درجهت نصب ،احداث وراه اندازی غسالخانه وسردخانه آرامستان نظرآقادرزمینه دراختیارگذاشتن ماشین آلات دهیاری بصورت رایگان وانجام کارهای محوله داشتیم.ضمناً چندین نوبت بااستفاده ازماشین آلات اداره راه وشهرسازی یابنیادمسکن اقدام به تسطیح ،پاک سازی وآب پاشی زمینهای موجوددر محدوده آرامستان جهت ایجادمحوطه پاکینگ نمودیم.
19- باتوجه به همت بخشداری وسایرمسئولین محترم دراختصاص اقلام خوراکی یارانه ای نظیر مرغ، برنج وشکر لذاباامکانات دهیاری این اقلام اخذ،به روستاحمل ومیان اهالی توزیع گردید.
20- پیگیری های مکررومستمردرهنگام قطعی آب،برق وتلفن روستاهمچنین اقدام لازم جهت روشنایی معابرواعلام مشکلات برقی وآبی روستاو درخواست جهت نصب ترانس برق وتوسعه شبکه های برق وآب درمعابرجدیدالتأسیس .
21-شرکت فعال وهمکاری درجهت برگزاری پرشورانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی درسطح روستای نظرآقاو بخش سعدآباد به عنوان عضوهیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری.
22- صدورپروانه های ساختمانی وهمکاری بااهالی درجهت اخذوام ساخت مسکن روستایی ازبنیادمسکن همچنین جلوگیری ازتجاوزبه حریم هادرحدتوان وبرابرقانون.
23-همکاری مستمربااهالی،ادارات ومدارس سطح روستاودراختیارگذاشتن امکانات دهیاری درجهت رفع مشکلات آنان برابرقانون ودرحدتوان.
24- باتوجه به وجودنواقصات متعدد درنقشه طرح هادی نظرآقاونارضایتی اهالی ازاین امرخصوصاً خارج محدوده بودن اکثرزمین های اهالی لذاپیگیری مستمروچندساله ای درجهت تصویب پروژه تجدیدنظر طراحی نقشه جدیدطرح هادی نظرآقاازمسئولین سطح ملی،استانی و.....داشتیم که الحمدالله درسال گذشته به تصویب رسیدودر چند مرحله کارشناسان ومهندسین مشاورجهت انجام کاربه روستامراجعه که مساعدت وهمکاری لازم ازجانب این دهیاری صورت گرفته است.
25- اجراوانجام فرامین،دستورات وبخشنامه های صادره ازجانب ادارات ومسئولین محترم درحیطه مسئولیت ووظایف قانونی محوله همچنین همکاری مستمرباادارات درسطح استان و......
26- انجام چندین مصاحبه توسط اکیپ صداوسیمادرروستاواعلام نیازمندیها ومشکلات موجوددرسطح روستا.
27- آبیاری منظم درختان بلوارمعلم وفضای سبزموجود- اعلام به موقع وقایع حیاتی به ثبت احوال- جمع آوری وحمل ودفع بهداشتی زباله های خانگی مردم واجرای منظم امرپسماند- جاروونظافت منظم بلوار،خیابانهاو معابر روستاو......درحدتوان وامکانات موجود.
28- اموردبیرخانه ودریافت وصدورتعداد 1160 فقره نامه ومکاتبه .
29- صدورتعداد 25 پروانه ساختمان.
30- صدورتعداد 73 فقره مجوزآب وبرق.


درپایان ضمن گرامیداشت مجددهفته دولت وسپاس وتشکرفراوان ازهمکاری وهمیاری اهالی شریف نظرآقا،اعضا ی محترم شورای اسلامی ومسئولین وکارکنان محترم بخشداری،فرمانداری،استانداری خصوصاً مدیرکل وکارشناسان محترم دفترامورروستایی وسایرادارات که همت آنان موجب رفع بخشی ازمشکلات وپاسخ مثبت به برخی ازدرخواستهاونیازمندیهای اهالی ونهایتاً جلب رضایتمندی آنان گردید.

لذامفتخریم به خدمت چندین ساله به اهالی روستای بزرگ وعزیزمان نظرآقاومفتخریم که درنظام مقدس اسلامی به عنوان خدمتگذاری کوچک درجهت توسعه وپیشرفت روستایمان تلاش وکوشش نمودیم.دراینجااعلام میدارم که اگرنبودهمکاری،همیاری ومساعدت اهالی متدین وهمراهی شورای اسلامی محترم نظرآقاهمچنین همکاری مسئولین محترم قطعاً امروزمواردفوق الذکرمحقق نمیشد. اجرکم عندالله.


دست دردست هم نهیم به مهر روستای خویش را کنیم آباد

باتشکروسپاس- نامی نظری
دهیارنظرآقا - شهریور 1392

 

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

اقدامات دهیاری سال 1391

محرم در روستای نظرآقا

 

با تشکر از آقای علی نظر نامی نظری(دهیار محترم نظرآقا)

جهت همکاری صمیمانه در این قسمت

×××

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی