close
تبلیغات در اینترنت
تلمبه کشاورزی

اخبار مرکز دهستان زیرراه
برای ورود به اخبار مربوط به هر روستا روی اسم آنها کلیک کنید

::اخبار مربوط به سربست::           :: اخبار مربوط به هلپه ای::

::اخبار مربوط به بشیرآباد::             ::اخبار مربوط به برمک::  

::اخبار مربوط به دروودگاه::              ::اخبار مربوط به شول:: 

      ::اخبار مربوط به جتوط::               ::اخبار مربوط به اسلام آباد::   

                     ::اخبار مربوط به تلسرکوب::

***

--------------------------------------------------------
کسی که دوست نداشت نامش برده شود

روستای نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

کسی که دوست نداشت نامش برده شود

پاسگاه  انتظامی نظرآقا

مدتی است در روستا رسم

شده تعدادی خدا نشناس که شاید

از روستای خودمان هم نباشند اموال کشاورزان مثل

به ادامه مطلب بروید

نويسنده : مدیر سایت | تاريخ : دو شنبه 07 / 05 / 1392 | بازديد : 241 ادامه مطلب