close
تبلیغات در اینترنت
درخواست های علی نظرنامی نظری از شورا جهت انجام خدمات بیشتر به اهالی محترم نظرآقا

اخبار مرکز دهستان زیرراه
برای ورود به اخبار مربوط به هر روستا روی اسم آنها کلیک کنید

::اخبار مربوط به سربست::           :: اخبار مربوط به هلپه ای::

::اخبار مربوط به بشیرآباد::             ::اخبار مربوط به برمک::  

::اخبار مربوط به دروودگاه::              ::اخبار مربوط به شول:: 

      ::اخبار مربوط به جتوط::               ::اخبار مربوط به اسلام آباد::   

                     ::اخبار مربوط به تلسرکوب::

***

--------------------------------------------------------
درخواست های علی نظرنامی نظری از شورا جهت انجام خدمات بیشتر به اهالی محترم نظرآقا

اخبار روستای نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

درخواست های علی نظرنامی نظری از شورا جهت انجام خدمات بیشتر به اهالی محترم نظرآقا

نامی نظری سرپرست دهیاری نظرآقا

خدمت به اهالی شریف وبافرهنگ نظرآقا را

وظیفه و رضایتمندی آنان رابرای خود افتخار و بزرگترین

نعمت میدانیم چراکه رضایت مردم، رضایت خداوند را سبب خواهد شد ...

به ادامه مطلب بروید

نويسنده : مدیر سایت | تاريخ : دو شنبه 29 / 07 / 1392 | بازديد : 195 ادامه مطلب