close
تبلیغات در اینترنت
شخصیت شناسی از روی امضاء

اخبار مرکز دهستان زیرراه
برای ورود به اخبار مربوط به هر روستا روی اسم آنها کلیک کنید

::اخبار مربوط به سربست::           :: اخبار مربوط به هلپه ای::

::اخبار مربوط به بشیرآباد::             ::اخبار مربوط به برمک::  

::اخبار مربوط به دروودگاه::              ::اخبار مربوط به شول:: 

      ::اخبار مربوط به جتوط::               ::اخبار مربوط به اسلام آباد::   

                     ::اخبار مربوط به تلسرکوب::

***

--------------------------------------------------------
شخصیت شناسی از روی امضاء (سکینه.د)

روستای نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

شخصیت شناسی از روی امضاء

امضاء

نظرآقا سلام: جالب است

بدانید که اکثر خطوطی که به عنوان

امضا از دوران نوجوانی انتخاب می شود اولین بار

به ادامه مطلب بروید

نويسنده : مدیر سایت | تاريخ : 01 / 10 / 1392 | بازديد : 2419 ادامه مطلب