close
تبلیغات در اینترنت
ماهانه چند هزار تومان از صندوقهای صدقات نظرآقا جمع آوری میشود؟

اخبار مرکز دهستان زیرراه
برای ورود به اخبار مربوط به هر روستا روی اسم آنها کلیک کنید

::اخبار مربوط به سربست::           :: اخبار مربوط به هلپه ای::

::اخبار مربوط به بشیرآباد::             ::اخبار مربوط به برمک::  

::اخبار مربوط به دروودگاه::              ::اخبار مربوط به شول:: 

      ::اخبار مربوط به جتوط::               ::اخبار مربوط به اسلام آباد::   

                     ::اخبار مربوط به تلسرکوب::

***

--------------------------------------------------------
ماهانه چند هزار تومان از صندوقهای صدقات نظرآقا جمع آوری میشود؟ (عکس)

اخبار نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

ماهانه چند هزار تومان از صندوقهای صدقات نظرآقا جمع آوری میشود؟

صندوق صدقات

نظرآقا سلام – کارشناس

امور خیرین کميته امداد امام خميني(ره)

منطقه سعدآباد در گفتگو با نظرآقا سلام از فعال بودن ...

به ادامه مطلب بروید

نويسنده : مدیر سایت | تاريخ : شنبه 16 / 03 / 1394 | بازديد : 152 ادامه مطلب