close
تبلیغات در اینترنت
چرا شورای نظرآقا با گذشت 2 سال از فعالیت خود، با مردم جلسه پرسش و پاسخ برگزار نمیکند؟

اخبار مرکز دهستان زیرراه
برای ورود به اخبار مربوط به هر روستا روی اسم آنها کلیک کنید

::اخبار مربوط به سربست::           :: اخبار مربوط به هلپه ای::

::اخبار مربوط به بشیرآباد::             ::اخبار مربوط به برمک::  

::اخبار مربوط به دروودگاه::              ::اخبار مربوط به شول:: 

      ::اخبار مربوط به جتوط::               ::اخبار مربوط به اسلام آباد::   

                     ::اخبار مربوط به تلسرکوب::

***

--------------------------------------------------------
چرا شورای نظرآقا با گذشت 2 سال از فعالیت خود، با مردم جلسه پرسش و پاسخ برگزار نمیکند؟

اخبار نظرآقا (مرکز دهستان زیراه)

چرا شورای نظرآقا با گذشت 2 سال از فعالیت خود، با مردم جلسه پرسش و پاسخ برگزار نمیکند؟

شورا و دهیاری روستای نظرآقا

با توجه به وظایف

شوراها که در قانون میبایست

تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و ...

به ادامه مطلب بروید

نويسنده : مدیر سایت | تاريخ : 17 / 03 / 1394 | بازديد : 114 ادامه مطلب